UNIT PERSONALIA

TUGAS POKOK

Unit Personalia berfungsi membantu Kepala Sekolah dalam memimpin sekolah dengan menjadi penanggung jawab pelaksana pengelolaan kepegawaian sehingga guru dan pegawai dapat bekerja secara ikhlas, lebih professional, produktif dan sejahtera.

  • Kanit

    Adib Fuad Khoironi, S.Ag.

Quick Inquiry